skip to Main Content
Jak na doložení příjmu u půjčky

3 způsoby, jak doložit příjem k žádosti o půjčku

Jednou z povinností poskytovatelů půjček v ČR je ověření bonity zákazníka žádajícího o půjčku. Pomáhají jim registry dlužníků a potvrzení o příjmu, který je žadatel povinen doložit k žádosti. Existují tři nejpoužívanější způsoby, jak lze příjem doložit.

Potvrzení o příjmu patří hned vedle osobních dokladů žadatele k nejdůležitějším dokladům  žádosti o půjčku. Obsahuje totiž informace o pravidelném příjmu a dokazuje, zda je žadatel schopen požadovaný úvěr řádně splácet. Dle zákona o úvěru by totiž poskytovatelé neměli poskytnout půjčku nikomu, kdo na ni prokazatelně nemá dostatečné příjmy.

Potvrzení o příjmu v minulosti a dnes

S potvrzením o příjmu to nebylo vždy jednoznačné jako dnes. Na jedné straně stály banky nekompromisně trvající na potvrzení příjmu přímo od zaměstnavatele. Bez tohoto papíru žádost o půjčku smetly ze stolu. To platilo i pro příliš nízký příjem.

Druhý extrém zastupovaly benevolentní a mnohdy ne zrovna férové nebankovní společnosti. Pro mnoho z nich příjem nehrál žádnou roli, důležitější bylo získat klienta, kterého šlo ždímat dlouhé roky.

V současném pojetí má potvrzení o příjmu chránit obě strany. Není-li žadatel schopen příjmy prokázat, pravděpodobně si nemůže půjčku dovolit. Poskytovatel by mu neměl půjčku vůbec umožnit a to jej chrání před zadlužením. Poskytovatel zase dopředu ví, jak na tom žadatel je po finanční stránce.

Jakými způsoby lze doložit příjem?

Nezpochybnitelné doložení příjmu stále představuje potvrzení vystavené zaměstnavatelem. Existují ale i další způsoby, jak příjem doložit.

Nejčastěji poskytovatelé půjčky souhlasí s doložením příjmu v podobě:

  1. Potvrzení příjmu od zaměstnavatele – kromě výše pravidelného příjmu potvrzení dokazuje, že má žadatel stabilní a dlouhodobé zaměstnání. Potvrzení by mělo vždy obsahovat jméno a příjmení, trvalou adresu a průměrný čistý příjem, dobu trvání pracovního poměru a v případě již existujícího úvěru také výše splátky či splátek. Vůbec nejlepší je, je-li pracovní poměr sjednán na dobu neurčitou.
  2. Daňové přiznání – podnikatelé nemohou potvrzení od zaměstnavatele doložit, ani kdyby chtěli sebevíc. Jejich příjmy plynou ze soukromé podnikatelské činnosti. Příjmy jim pomůže doložit daňové přiznání za poslední jedno až dvě období. O kopii daňového přiznání je třeba požádat na příslušném finančním úřadu. Někdy je nezbytné nechat kopii úředně ověřit.
  3. Výpisy z bankovního účtu – zejména u nižších půjček často stačí doložit několik posledních měsíčních výpisů z bankovního účtu, které si jednoduše stáhnete ze svého internetovém bankovnictví. Důležité je, aby na účtu byla vidět příchozí mzda od zaměstnavatele či faktury v případě podnikání. Poskytovatel vidí i odchozí platby a snadno si tak udělá představu o reálně finanční situaci žadatele o půjčku.

Poslední alternativu mohou představovat kopie výplatních pásek, pokud žadatel nemá nebo nepoužívá bankovní účet, případně nevyužívá služeb internetové bankovnictví. Výplatní pásky akceptují zpravidla pouze nebankovní společnosti.

A co půjčky bez doložení příjmu?

Před lety běžný typ nebankovních půjček bez doložení příjmu dnes už v podstatě nesmí vůbec existovat. Zákon o úvěru všem poskytovatelům bez výjimky nařizuje, aby u žadatelů prověřovali jejich bonitu neboli úvěruschopnost.

Pokud na nabídku na výhodnou a levnou půjčku bez doložení příjmu narazíte, dejte si pozor. S největší pravděpodobností půjde o pochybnou nabídku na půjčku od poskytovatele, který nebude schopen doložit licenci od ČNB, která jej k opravňování nabízení či zprostředkování půjček opravňuje.

Back To Top